ICDP International har på vegne af Dansk Center for ICDP underskrevet et ”Code of conduct” med FN og Unicef. Det betyder at Dansk Center for ICDP gennem sin moderorganisation har forpligtet sig til at skabe nogle retningslinjer relationsarbejdet – både i sin virksomhed og i et samarbejde med andre, hvor der er fokus på ansvarlighed og børns rettigheder. Det betyder at vi på alle vores uddannelser i øvrige samarbejdsrelationer, sætter fokus på de forhold der understøtter børns sociale og etiske rettigheder. For at børns rettigheder tilgodeses er det nødvendigt at de voksne ser barnet som et individ med egne tanker, ønsker og behov.

I Dansk Center for ICDP har vi koblet tankerne i Børnekonventionen sammen med ICDP-Certificering af institutioner. Når en institution ICDP-certificeres udleveres hæftet ”ICDP og Børnekonventionen” – med forslag til anvendelse i organisationen.

Du kan læse mere om vores arbejde med certificering af institutioner samt arbejdet med Børnekonventionen hos Dansk Center for ICDP.