Selvværd, selvtillid og selvkontrol skabes i samspillet. Der er 3  forskellige dialogformer der understøtter barnets positive selvforståelse.

 • Den følelsesmæssige dialog, hvor vi skaber nærvær og  glæde. Det understøtter udviklingen af selvværd hos barnet Jeg er god nok!
 • Den meningsskabende dialog, hvor vi hjælper barnets læring – ved at fastholde barnets opmærksomhed. Det understøtter udviklingen af selvtillid hos barnet. Jeg kan noget!
 • Den guidende og vejledende dialog hvor man på en god måde – trin for trin – skaber og fastholder rammerne for barnet og dermed styrer en aktivitet. Herved opnås en forståelse for hvordan man selv indgår i sociale sammenhænge. Dette understøtter udviklingen af selvkontrol og selvregulering.

I alt  er der 8 samspilstemaer, der tydeliggør hvilken adfærd der skal praktiseres, for at skabe et godt samspil

Den følelsesmæssige dialog - understøtter udviklingen af selvværd

 • 1. Vis glæde og positive følelser for den anden
 • 2. Se den andens initiativ – og justér dig selv ind til dette
 • 3. Inviter den anden til samspil – lyt og svar
 • 4. Vis anerkendelse for det den anden magter at gøre

Den meningsskabende dialog - understøtter udviklingen af selvtillid

 • 5. Fang den andens opmærksomhed om det I er sammen om – skab en fælles oplevelse
 • 6. Fasthold den andens opmærksomhed – vis følelse og entusiasme for det den anden siger og gør
 • 7. Fold den andens oplevelse ud – uddyb og forklar og sæt oplevelsen i sammenhæng, fx ved at lave koblinger til tidligere erfaringer, kommende handlinger eller andre situationer.

Den guidende og vejledende dialog - understøtter udviklingen af selvregulering og selvkontrol

 • 8. Skab rammerne. Fortæl den anden – trin for trin - hvad der skal foregå, hvor det starter og slutter, hvad vi kan og hvad vi ikke kan.

Du kan lære mere om hvordan du kan arbejde med de 8 samspilstemaer i en række artikler og videoer her på siden: Vidensbanken.

Hvis du har lyst til at arbejde med hvordan du bedst muligt støtter dit eget barns udvikling, så kan du on-line deltage i et ICDP forældrekursus.