Det styrker den professionelles mulighed for at samarbejde med forældrene omkring børnenes udvikling, hvis forældrene er introduceret til viden omkring samspil og relationer.

I Dansk Center for Relationer og Dansk Center for ICDP har vi flere tilbud til forældre:

  1. Inspiration og ny viden. Der er gratis materialer hos Dansk Center for Relationer, og det er muligt for forældre - eller institution - at købe adgang til alle materialer og funktioner.
  2. Online kurser for forældre som ønsker uddannelse i samspil og relationer. Købes hos Dansk Center for Relationer.
  3. Kurser med fysisk tilstedeværelse for forældre som ønsker uddannelse i samspil og relationer. Uddannelsen foregår i grupper og varetages af uddannede forældrevejledere fra Dansk Center for ICDP.
  4. Online individuel forældrevejledning. Købes hos Dansk Center for Relationer.

Hos Dansk Center for Relationer er det muligt for institutionen at købe en institutionsadgang til ansatte og tilknyttede forældre eller andre pårørende. Herved kan den professionelle arbejde sammen med forældrene, omkring samspil og relationer i forhold til børnene, med udgangspunkt i den samme viden. Læs mere om dette under Relationsarbejde i institutioner.

Det er også muligt for de ansatte professionelle at blive uddannet i Relationsbaseret Forældrevejledning hos Dansk Center for ICDP.

Læs om uddannelse i Relationsbaseret Forældrevejledning.