Professor i udviklingspsykologi Karsten Hundeide ved Oslo Universitet har skabt ICDP-programmet i 1991. ICDP står for ’International Child Development Programme’. Programmet blev skabt fordi Hundeide mente at de tidligere udviklingsprogrammer havde for lidt fokus på relationen og for meget fokus på børnenes intellektuelle sider, og tilsvarende undervurderede betydningen af den følelsesmæssige side ved børns udvikling. Han fandt desuden at de tidligere udviklingsprogrammer var for instruktionsorienterede og  tog for lidt hensyn til den kulturelle mangfoldighed af opdragelsesformer og idealer, som eksisterer i en mangfoldig verden med stor diversitet.

Karsten Hundeide udviklede ICDP, ud fra ønsket om at skabe en enkel metode der både kunne bevidstgøre og reaktivere de positive omsorgsidealer og færdigheder, som allerede eksisterer i de familier, samfund og kontekster hvor børn skal vokse op og tilpasse sig. Hundeide kaldte selv ICDP-metoden for en faciliterende kultursensitiv metode, der som udgangspunkt forsøger at støtte alle de positive muligheder der allerede er til stede i samspillet.

En vigtig del af programmet er, at det forsøger at fremme et syn på barnet, hvor det opleves som et medmenneske med følelser og hensigter, ligesom vores egne. Det betyder at vores egen empati og medfølelse kan bruges som vigtige redskaber i relationen til barnet. Barnet skal være en del af omsorgsgiverens sensitivitet. Omsorgsgiveren er både forældre og professionelle.

Læs mere: ICDPs Mission

Læs mere: De 8 samspilstemaer

Læs mere: ICDP er et sensitiveringsprogram