De professionelles relationskompetence er fundamentet for at lykkes som organisation. Relationskompetencerne kan udvikles og anvendes i forhold til flere områder:

 • Med fokus på den primære kerneydelse målrettet børn, borgere og klienter
 • I forholdet til samarbejdet med væsentlige interessenter som forældre, pårørende og eksterne samarbejdspartnere som PPR, sundhedsplejersker mv.
 • internt i samarbejdet mellem de professionelle og i lederens praktisering af ledelse.

I Dansk Center for ICDP uddannes professionelle i certificerede ICDP-uddannelser. 

Hos Dansk Center for Relationer, som er en service fra Dansk Center for ICDP, er der artikler, videoer mv. om relationer og samspil. Platformen henvender sig til forældre, frivillige, institutioner mv., som ikke nødvendigvis har kendskab til eller en uddannelse i ICDP.

Nogle af de materialer og funktioner som platformen Dansk Center for Relationer indeholder:

 • Gratis test/selvvurdering for forældre omkring eget arbejde med samspil og relationer, inklusiv personlig rapport.
 • Videoer om samspil og relationer. Inddelt i aldersgrupper og temaer.
 • Artikler om samspil og relationer. Inddelt i aldersgrupper og temaer.
 • Brevkasse hvor forældre kan skrive ind med spørgsmål.
 • Mulighed for at være med i online dialoggrupper for forældre, professionelle mv. Grupperne er oprettet på facebook.

Som institution er det muligt at købe en institutionsadgang - et abonnement - , som giver adgang til alle materialer og funktioner for  forældre og ansatte.

Pris for et års adgang som institution med 1.500 licenser/brugere: i alt kr. 1.500,- eks. moms pr. år.

Ved ønske om køb af institutionsadgang sendes en mail til post@danskcenterfor-icdp.dk med følgende oplysninger:

 • Institutionsnavn:
 • Adresse:
 • Kontaktperson:
 • Telefonnummer: 
 • EAN:

Kontakt os gerne for rådgivning og vejledning på Post@danskcenterfor-icdp.dk