Mange forældre tror at børneopdragelse alene er der de gør, når barnet opfører sig dårligt. Men vi opdrager vores børn hele tiden. Børneopdragelse er indbygget i samspillet med vores børn. Du opdrager når du beder barnet om at hjælpe med at dække bord, tager barnet med på museum eller i biografen eller på restaurantbesøg. Opdragelse er når du hjælper barnet med lektierne – eller trøster barnet efter en konflikt med sin bedste ven.

Opdragelse er når barnet lærer – af dig og de aktiviteter I har sammen. Opdragelse er når du giver omsorg, trøster og hyggesnakker – men også når I har konflikter, og du tager lederskabet, sætter rammerne, guider og vejleder og fortæller hvad barnet må og ikke må.

Forældreopgaven rummer så mange forskellige små og store udfordringer, og selvom vi alle vil det bedste for vores børn – så begår vi alligevel fejl. Det er ikke altid at vi gør det rigtige – vi kan komme til at skælde ud og råbe – og fortryde bagefter. Det er langt fra at vi altid ved – hvilken vej der er den rigtige, og mange forældre har de samme spørgsmål og samme bekymringer.

Samtidig er eksperterne uenige. Nogle mener at opdragelse er gammeldags – og forbundet med kæft, trit og retning -mens andre eksperter, mener at denne form for børneopdragelse er et overgreb mod børnene, og er et spejlbillede på en forståelse der bygger på magt, belønning og straf.  Andre eksperter igen anbefaler at børn skal inddrages og i denne forståelse står barnets frihed, selvbestemmelse og integritet centralt. Måske har debatten om opdragelse været præget af mange absolutter – enten skal børn opdrages på den gamle kæft-, trit- og retnings -måde eller børnene skal sættes helt fri.

Opdragelse handler grundlæggende om at tager ansvar som forældre, at vi i et kærligt samspil guider og vejleder vores børn, så de kan begå sig sammen med andre. Børn der ikke kan begå sig i sociale sammenhænge, bliver hurtigt valgt fra af andre – og er i fare for at blive ekskluderet.  Målet med opdragelsen handler om at beskytte børnene, men også at formidle de centrale værdier som styrker både barnet, fællesskabet og samfundet. 

 

Prøv den gratis samspilstest og få personlig rapport med feedback – det er helt gratis.

Se videoer og artikler i Vidensbanken.

Se kort video med hvordan du guider og vejleder barnet med Det Gode Samspil: De 8 temaer for godt samspil

Læs om hvordan Selvværd, selvtillid og selvkontrol udvikles og skabes i samspillet med barnet.

Læs om Forældrekursus