Dansk Center for Relationer er en platform og en service fra Dansk Center for ICDP, som henvender sig til forældre, professionelle, institutioner og frivillige. 

De vejledere og rådgivere du kan møde hos Dansk Center for Relationer er alle tilknyttet Dansk Center for ICDP som trænere.

Trænerne i Dansk Center for ICDP er organiseret i følgende netværk:

  • Skoleområdet
  • Ældre og demens området
  • Daginstitutioner
  • Sundhedsplejersker
  • Ngo og verdensmålene
  • PPR og andre konsulenter
  • Relationer og resiliens
  • Passive trænere

Du kan se yderligere information om de enkelte trænere hos Dansk Center for ICDP

De certificerede trænere i Dansk Center for ICDP