Hvad siger forskningen om ICDP?

ICDP bygger på og har sammenhænge til en lang række teorier omkring udviklingspsykologi. Og der laves også selvstændig forskning i hvorfor og hvordan ICDP virker.

En lang række veldokumenterede teorifelter har sammenhæng med og er fundamentet for ICDP. Det drejer sig bl.a. om udviklingspsykologi, tilknytningsteorier og Positiv Psykologi, som omhandler en ressourceroienteret tilgang til udvikling; hvilke af dine kompetencer og styrker kan du bruge som løftestang og bygge videre på?

Der udføres også selvstændig forskning i hvorfor og hvordan ICDP virker og dermed har effekt: Hvad betyder det f.eks. for børns trivsel og udvikling? Hvad betyder det for relationen mellem voksne og børn? Hvad er erfaringerne med ICDP i skoler, dagtilbud og social- og sundhed?

I Dansk Center for ICDP har vi gennem en årrække gennemført forskning omkring udbytte og effekt blandt professionelle som har deltaget i ICDP-uddannelser samt den effekt det får på kerneydelsen, der hvor de professionelle er ansat.

Hvis du vil vide mere om evidens i forhold til ICDP kan du kigge i vores oversigt hos Dansk Center for ICDP  og du er også meget velkommen til at kontakte os.