Hvad er relationskompetence egentlig? Definitionen er noget mudret og uklar. Det er ikke tilstrækkeligt at være fantastisk til at indgå i relationelle samspil med andre, det kræver også en teoretisk viden. Ofte undervurderes betydningen af det relationelle forhold i det pædagogiske arbejde. Måske er det fordi, at det kan være svært at adskille hverdagssproget om relationer fra det professionelle sprog om relationer. Det kræver fælles teori, fælles begreber og fælles modeller.

I Dansk Center for ICDP defineres professionel Relationskompetence som: Professionel Relationskompetence er evnen til at etablere en følelsesmæssig dialog og på den baggrund at skabe et lærende og guidende samspil.

Professionel relationskompetence er at have viden og kunnen – både om det relationelle forhold og faglige viden om sit fag. Det nødvendiggør, at de professionelle har en fælles forståelse kerneopgaven og kan tilpasse deres relationelle udspil til opgaveløsningen.

Læs mere: ICDP-uddannelser for professionelle

Læs mere: Relationsarbejdet i institutionen

Læs mere: Relationsbaseret forældresamarbejde

Læs mere: Forældrekursus