I Dansk Center for ICDP uddannes de professionelle (lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, social- og sundhedspersonale og mange flere) i en ressource- og relationsorienteret pædagogik. Formålet med de certificerede uddannelser på niveau 1 er,

  • At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil
  • At give deltagerne en teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede arbejde
  • At give deltagerne en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, forældre og kollegaer

Læs mere om ICDP-uddannelserne her

ICDP Niveau 1: Egen Relationskompetence

ICDP Niveau 2: Relationsbaseret Vejledning

ICDP Niveau 2P: Relationsbaseret forældrevejledning

ICDP Niveau 3: Træneruddannelse

ICDP Niveau 4: Mastertræneruddannelse