Samspilstemaerne fra ICDP gør også nytte i ledergerningen

En god leder har gode interpersonelle færdigheder. Med ICDP kan du træne dit samspil med andre.

ICDP-programmet drejer sig om sensitivering, som bl.a. kan beskrives som hvordan vi opfatter andres invitation til samspil og hvordan vi selv justerer os og reagerer konstruktivt og udviklende på dette.

I Dansk Center for Relationer og Dansk Center for ICDP, har vi en mangeårig erfaring med strategiske arbejder, udvikling af ledere samt implementering. Vi ved fra forskningen at den gode implementering styrkes af stærk teori, fælles begreber og fælles modeller. Dette skaber et robust design for implementering.

Anne Linder, Jens Linder og Jesper Gregersen udgiver i 2023 bogen ”Sensitivering af organisationer – Psykologisk tryghed, resonans og ledelse”, hvor der bl.a. sættes fokus på begrebet Resonans og hvordan ICDP kan spille sammen med fx distribueret ledelse og dømmekraft og hvordan sensitiveringen forankres i egen organisation.

Du kan læse mere om vores lederudviklingsforløb med Relationsbaseret Ledelse hos Dansk Center for ICDP.

Læs mere: ICDP Lederuddannelse.