De tre dialoger

Al udvikling sker i dialoger. De otte temaer for godt samspil er indeholdt i tre forskellige dialoger: Den følelsesmæssige, den meningsskabende og den guidende/vejledende dialog. De tre dialoger understøtter hver især et aspekt af barnets/den andens udvikling.

Den følelsesmæssige dialog skaber og styrker selvværdet.

  • Samspilstema 1: Vis positive følelser og glæde for barnet
  • Samspilstema 2: Se barnet initiativ – juster dig
  • Samspilstema 3: Invitér til samspil – lyt og svar
  • Samspilstema 4: Vis anerkendelse for det barnet magter

 

Den meningsskabende dialog skaber og styrker selvtillid

  • Samspilstema 5: Fang opmærksomheden
  • Samspilstema 6: Fasthold opmærksomheden – vis følelse og entusiasme
  • Samspilstema 7: Fold den fælles oplevelse ud – uddyb og forklar

 

Den guidende/vejledende dialog skaber og styrker selvkontrol

  • Samspilstema 8. Skab rammerne. Tag barnet ved hånden og guid vedkommende trin for trin.

 

På ICDP-uddannelserne trænes den voksne omsorgsgiver, med udgangspunkt i egne styrker, i egen praktisering af de 8 samspilstemaer.