Principper for implementering

Implementeringen bidrager til at rodfæste ICDP i en organisation, så forandringerne integreres i den pædagogiske praksis og skaber positive resultater for målgruppen. Selvom implementering er en ung forskningsmæssig disciplin, tegner der sig et billede af tre områder der står centralt i implementeringsfeltet i forhold til hvad der styrker og sikrer implementeringen;

  • Fælles teori: ICDP-programmet er teorimæssigt stærkt. Det bygger på en systemisk og udviklingspsykologisk forståelse der koblet med en ressourceforståelse fra positiv psykologien skaber en teoretisk ramme omkring det relationelle arbejde i organisationen. Uanset hvilken pædagogisk grunduddannelse man kommer med, har man viden om samspil og kommunikation.
  • Fælles begreber: En af de store udfordringer er at italesætte de følelsesmæssige dimensioner ved samspil og relationer er at vi tidligere har manglet ord og begreber der kan anvendes i en professions- sammenhæng. Også i dette felt står ICDP-en stærkt – da programmet fx med forskellige begreber for dialogerne og samspilstemaerne skaber mulighed for at analysere kvaliteten af samspillet.
  • Fælles modeller: Til ICDP-uddannelserne er der udviklet em række ICDP-modeller, der styrker fagligheden og den fælles implementering. Modellerne er forenklede, visuelle udgaver af virkeligheden som kan styrke implementeringen.

Implementeringsfeltet skaber det nødvendige grundlag for skabe og udvikle et fælles fagteknisk sprog i organisationen, der kan kvalificere og professionalisere det pædagogiske relationsarbejde.