Hvad er sensitivering? Karsten Hundeide (2004) kalder sit ICDP-program for et sensitiveringsprogram. Han  introducerer tre centrale forståelsesbegreber for at forstå begrebet sensitivering; Den offentlige og åbenlyse ”yderside” af det relationelle samspil der forholdsvis nemt kan belyses og beskrives, samt den personlige og relationelle ”inderside” der er langt vanskeligere for os at beskrive og italesætte, samt begrebet ”zonen for intimitet”.

Hundeide beskriver, at vi alle har en – ofte ubevidst – zone omkring os, der er henholdsvis ekskluderende eller inkluderende. Personer, der står os nær, befinder sig på indersiden af denne zone, og vores relationer til disse mennesker er præget af nærhed og intimitet. I denne zone for intimitet er det nemt at vise medfølelse eller empatisk identifikation med andre. Sensitiveringen opstår spontant og kræver ikke de store anstrengelser.

Mennesker, der står uden for denne zone, har vi et noget mere anstrengt forhold til. De opleves som fremmede mennesker, og selvom vi forholder os høfligt til dem, er det ikke umiddelbart nemt for os at tage del i deres virkelighed. Den lavere grad af empatisk identifikation med disse mennesker betyder, at vi i langt mindre grad og langt mindre spontant reagerer på deres glæder og sorger. Mennesker, der er uden for vores intimitetszone, kan være os ligegyldige eller i værste fald kan vi opfatte dem som fjender.

Vi har kun i begrænset omfang et sprog for den relationelle inderside, der består af emotionelle oplevelser og energier, der giver farve og følelser til det konkrete samspil. For at arbejde professionelt med samspillets relationelle inderside, må den professionelle åbne op for sin sensitivitet og empatiske identifikation. Dette betyder, at den professionelle gennem sin medfølelse må afstemme sig følelsesmæssigt efter barnet. Sensitiviteten er en intuitiv følsomhed og en ikke umiddelbart reflekteret proces, som kan skabe en oplevelse af samhørighed, intimitet og nærhed.

Hvis vi skal arbejde med den relationelle inderside, har vi brug for et fagligt sprog for at kunne fastholde og udvikle den følelsesmæssige dialog. Dette kan i sig selv opleves modsætningsfyldt, da den emotionelle og følelsesmæssige side af en dialog netop er tavs og ordløs. Men det er gennem sin egen sensitivitet, at den voksne kan forstå og aflæse andre menneskers sprogløse initiativer og justere sig efter dem.

 

 

De tre sensitiveringsprincipper

Trekanten illustrerer en organisationsmodel. Øverste niveau er individet, og i midten er teamet eller gruppen, og nederst er organisationen/institutionen. De tre R’er (Ressourcer, Relationer, Refleksion) påvirker alle tre niveauer og skaber en sammenhængskraft eller oplevelse af fællesskab.

Ressourcesporet: En ressourceforståelse, der udspringer af princippet om, at mennesket har brug for positive og udviklingsstøttende relationer, og at vi i et evolutionært perspektiv har overlevet, fordi vi kan vise hinanden omsorg og medfølelse. Glæde, succes og engagement er indikatorer for fællesskab, trivsel og det gode liv. I ICDP-programmet arbejdes med Stjernestunder og Positive redefineringer.

 Relationssporet: En relationsforståelse, der udspringer af princippet om, at al udvikling er relationel. Vi påvirker og påvirkes af hinanden i alle livets forhold. I ICDP-programmet arbejdes med at italesætte det relationelle samspil. Derfor står de ”Otte temaer for godt samspil”, samt de ”Tre dialoger” centralt i programmet.

 Refleksionssporet: En refleksionsforståelse, der udspringer af princippet om kompleksitet og mangfoldighed. I en verden med stor kompleksitet slår rutiner og stramme procedurer ikke til. Hvis man ønsker at handle kompetent, har man brug for et rum til at skabe ny mening og derigennem se handlemuligheder i en praksis, der er under konstant forandring. I ICDP-programmet arbejdes med videoanalyse, kollegial feedback og selviagttagelse.

Sensitiverings-trekanten. De tre R’er: relationer, ressourcer og refleksion er teoretiske spor i den relationsbaserede pædagogik. Taleboblerne illustrerer hvordan man konkret kan arbejde med sensitiveringsprincipperne i organisationen.