Dansk Center for Relationer

Dansk Center for Relationer er en service fra Dansk Center for ICDP, som arbejder med at udbrede godt samspil

ICDP står for International Child Development Programme.

Dansk center for ICDP Aps. er en privat organisation der, i samarbejde med NGO'en ICDP International arbejder for at udbrede og kvalitetssikre ICDP programmet.

Programmets formål er at sensitivere omsorgspersoner og de professionelle, der via deres profession er ansvarlig for andre menneskers sundhed, udvikling, læring og trivsel. Sensitiveringen skal øge deltagernes empati og deres forståelse af det relationelle forholds betydning og herigennem bidrage til det gode liv.

Dansk Center for ICDP Aps. har fokus på at udvikle og skabe det materiale og de processer der er understøttede for refleksionen og sensitiveringen, så deltagerne udvikler deres relationelle kompetencer og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle i det relationelle samspil.

Dansk Center for ICDP Aps. henvender sig primær til de kommunale sektorer der har direkte borger kontakt; fx pædagogiske sektor, sundheds og plejesektoren, samt kriminalforsorgen.

I Dansk Center for ICDP Aps. tilstræbes at bidrage til at ICDP programmet udbredes til danske forældre - bl.a. ved at etablere Dansk Center for Relationer, som leverer community, kurser, services og produkter til forældre og frivillige.

Dansk Center for ICDP Aps. har ansvaret for at der uddannes trænere, der kan planlægge og gennemføre ICDP kurser og kurser mv. i samspil og relationer generelt.

Dansk Center for ICDP Aps. tilstræber at virke som generel informationsplatform over for ministerier, institutioner, kursusdeltagere, studerende og øvrige samarbejdspartnere.

Dansk Center for ICDP Aps. tilstræber på den baggrund, at hjemmesiden (www.danskcenterfor-icdp.dk ) indeholder centrale og opdaterede oplysninger om alle væsentlige dele af centerets virksomhed.

Dansk Center for ICDP Aps.' virke skal være præget af ordentlighed, åbenhed og respekt.