8 samspilstemaer og 3 dialoger

3 dialogformer understøtter udviklingen af selvværd, selvtillid og selvkontrol.

- Den følelsesmæssige dialog, hvor vi viser den anden glæde og anerkendelse. Det understøtter udviklingen af selvværd hos den anden. Jeg er god nok!

- Den meningsskabende dialog, hvor vi hjælper til at fastholde opmærksomhed og uddybe og forklare. Dette understøtter udviklingen af selvtillid hos den anden. Jeg kan noget!

- Den guidende og vejledende dialog hvor man på en god måde – trin for trin – skaber og fastholder rammer og dermed styrer en aktivitet. Herved opnås – specielt for børn – en forståelse for hvordan man selv indgår i sociale sammenhænge. Dette understøtter udviklingen af selvkontrol og selvregulering.

 

I alt 8 samspilstemaer, tydeliggør hvilken adfærd der skal praktiseres, for at lykkes med de gode relationer og det gode samspil.

Den følelsesmæssige dialog - understøtter udviklingen af selvværd

1. Vis glæde og positive følelser for den anden

2. Se den andens initiativ – og justér dig selv ind til dette

3. Inviter den anden til samspil – lyt og svar

4. Vis anerkendelse for det den anden magter at gøre

Den meningsskabende dialog - understøtter udviklingen af selvtillid

5. Fang den andens opmærksomhed om det I er sammen om – skab en fælles oplevelse

6. Fasthold den andens opmærksomhed – vis følelse og entusiasme for det den anden siger og gør

7. Fold den andens oplevelse ud – uddyb og forklar og sæt oplevelsen i sammenhæng, fx ved at lave koblinger til tidligere erfaringer, kommende handlinger eller andre situationer.

Den guidende og vejledende dialog - understøtter udviklingen af selvregulering og selvkontrol

8. Skab rammerne. Fortæl den anden – trin for trin - hvad der skal foregå, hvor det starter og slutter, hvad vi kan og hvad vi ikke kan.