Relationsarbejde foregår alle de steder hvor der er mennesker samlet

ICDP understøtter arbejdet med samspil og relationer i ældresektoren

"Vi hjælper mere end vi plejer!" Sådan formulerede en dansk kommune dens arbejde ældreområdet for nogle år siden. Signalet var at der var nye tider på vej: vi sætter nu mere fokus på at hjælpe og træne dig som ældre, end på alene at pleje dig.

Denne tendens er fortsat, for det gælder om at den enkelte som borger får hjælp og støtte til at kunne mest muligt selv, og det gælder om at vi som samfund får mest gavn og nytte af de ressourcer som er bundet i ældre- og plejesektoren.

For at medarbejderen skal kunne lykkes bedst muligt med sit bidrag til at levere kerneydelse, er det centralt, at medarbejderen er kompetent som professionel i sit arbejde med samspil og relationer. Der er desværre eksempler på at det i stedet er forråelsen, som har vundet indpas.

Arbejdet med relationer og samspil kan styrkes hos den enkelte medarbejder i ældre- og plejesektoren ved at vi tager udgangspunkt i de ressourcer, erfaringer og kompetencer medarbejderen allerede har. Det er Positiv Psykologi i spil på arbejdspladsen! I ICDP er der den metodik og de redskaber som gør det muligt at sætte ord på arbejdet, så medarbejderne i teams kan udvikle deres samspil med borgerne. Det giver arbejdsglæde, det giver borgerglæde, og det giver kerneydelse.

I Dansk Center for ICDP er vi i gang med de første kommuner hvor vi uddanner Social- og Sundhedsassistenter og andre i ældre- og plejesektoren i ICDP. Det gavner og det nytter.